När det är svårt med motivationen så gäller det att komma ihåg grundorsaken till att man började med något. Hitta enkelheten och inte röra ihop det för mycket. Man kan vilja något mer men man bör nog hålla en enkel röd tråd genom allt.

Kom ihåg vad som drog igång fascinationen, det där bubblet i magen och leendet i ansiktet. Det som gör att man vill gräva djupare och lära sig mer.

Man kan göra avstickare, hitta sidospår och bredda sitt fält men blir det för mycket att greppa om är det lätt att tappa fokuset.

Att smalna av och nischa ned sig är oftast en bra följelinje. Det finns förvisso nästan alltid rum och tid för sidospår så länge man kommer tillbaka. Om man vill det.

Sidospåren kan ju leda till utveckling åt ett annat håll och då följer man just den röda tråden. Men att ha flera röda trådar känns inte lika hållbart i längden. Vi har oftast flera trådar i livet att hålla i så man får välja sparsamt.

Tilliten till sig själv är desto svårare ibland. Klarar man av att hålla tråden hel? Eller rycker man sönder den? Kanske råkar klippa av den i farten eller så löser den upp sig så sakteligen utan att man själv märker av det. Tills du står där och undrar vad som hände tillsammans med utmattning och apati inför vardagen.

Att lära sig av sina misstag är en klyscha som är svår att hålla när ett misstag känns som ett misslyckande för ens kapacitet. Det är svårt att lära sig något då och gå ur det som en stark person. I värsta fall blir misstaget ett misslyckande för en själv som person. Prestation och identitet löper bredvid varandra parallellt och ibland korsar dem varandra. Vissa säger att man inte är sina prestationer men det är svårt att inte identifiera sig med sina handlingar när det oftast är dem som uppmärksammas. Kanske till och med mer än ens personlighet. Tänker även att ens handlingar kan spegla ens personlighet så visst blir det svårt att särskilja misslyckanden från identiteten.

Att vara sig själv samtidigt som man ska samspela med människor, handskas med sociala koder. Stå för sin åsikt och även kompromissa med andra. Inte ta skit samtidigt som man bör respektera andra.
Det är en svår balansgång. Låter banalt men det är också en ständigt rullande process.

Trial and error - något att lära sig inför 2018.

 
söndagsreflektion,